Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2008

"Ett får för två lass hö” – byte och hyra av resurser i 1600-talets jordbruk

Nilsson, Pia

Published in

Skrifter utgivna av Riksarkivet
2008, number: 29, pages: 75-80
Book title: 1600-talets jordbrukslandskap: en introduktion till de äldre geometriska kartorna
ISBN: 978-91-88366-79-5
Publisher: Riksarkivet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Landscape Architecture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/18059