Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2008

Besiktning av avelstjur i fält och rådgivning i dikobesättning

Persson, Ylva; Ekman, Stina; Söderquist, Lennart

Published in

Svensk Veterinärtidning
2008, Volume: 60, number: 6, pages: 11-16