Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Mätning av gammastrålande ämnen i levande djur : Instruktion för mätning av levande nötkreatur, får och ren

Åhman Birgitta, Jones Bernt, Rosén Klas

Published in


Publisher: Statens strålskyddsinstitut, SSI

   SLU Authors

  • Åhman, Birgitta

   • Unit of Reindeer Husbandry, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Rosén, Klas

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Food Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/18116