Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Effektivare samråd mellan rennäring och skogsbruk - förbättrad dialog via ett utvecklat samrådsförfarande

Hamilton, Anna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2003, number: 103
Publisher: Department of Forest Resource Management and geomatics, SLU, Umeå

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/1812