Skip to main content
Report, 2003

Effektivare samråd mellan rennäring och skogsbruk - förbättrad dialog via ett utvecklat samrådsförfarande

Hamilton, Anna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2003, number: 103
Publisher: Department of Forest Resource Management and geomatics, SLU, Umeå

Authors' information

Hamilton, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1812