Skip to main content
Research article, 2008

Poldergrenzen

Boonstra, Wiebren

Abstract

Tegenwoordig bestaan er uiteenlopende waarden ten aanzien van het plattelandsland. Kan het platteland het beste worden gebruikt voor agrarische productie, natuurontwikkeling, toeristische ontspanning of economische bedrijvigheid? Een belangrijke plannings- en beleidsvraag is hoe deze verschillende conflicterende waarden in overeenstemming kunnen worden gebracht. In de beleidspraktijk wordt gezocht naar 'win-winsituaties' en 'meervoudig landgebruik'. Maar zijn waarden wel te verenigen? Kunnen deze waardenconflicten worden opgelost? En zo ja, hoe? Deze vragen zijn niet alleen dringende vragen met betrekking tot planning en gebruik van het platteland, ze vormen ook de kern van een klassiek debat in de sociologie, filosofie, politicologie en planologie. De theorie en praktijk van waardenconflicthantering is onderzocht in Nederland. Juist Nederland is interessant als casus omdat hier waarden tussen verschillende groepen van oudsher sterk verschillen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een consensusgerichte manier van waardenconflicthantering, internationaal bekend geworden als 'polderen' of 'poldermodel'. In dit artikel worden de grenzen van polderen verkend. Een belangrijke conclusie is dat polderen als sociale institutie steeds meer gebaseerd is op het in overeenstemming brengen van belangen, waarbij waarden implicieter blijven

Published in

Blind
2008, volume: 9, pages: web-based publication

Authors' information

Boonstra, Wiebren
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18169