Skip to main content
Conference paper, 2003

Placeboeffekten - att skilja mellan terapi och självläkning. Homeopati och alternativmedicin - att skilja mellan tro och vetande

Appelgren, Lars-Erik

Published in

Svensk Mjölk
2003, number: 7016-1
Publisher: Svensk Mjölk Forskning

Conference

Homeopati och alternativmedicin - att skilja mellan tro och vetande

Authors' information

Appelgren, Lars-erik (Appelgren, Lars-Erik)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biomedical Science and Veterinary Public Health

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1822