Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2003

Placeboeffekten - att skilja mellan terapi och självläkning. Homeopati och alternativmedicin - att skilja mellan tro och vetande

Appelgren, Lars-Erik

Published in

Svensk Mjölk
2003, number: 7016-1
Publisher: Svensk Mjölk Forskning

Conference

Homeopati och alternativmedicin - att skilja mellan tro och vetande