Skip to main content
Report, 2005

Gödslingsrekommendationer och optimala kvävegivor för lönsamhet och kväveeffektivitet i praktisk spannmålsodling: en förstudie av hur mycket gödselgivorna i praktiken skiljer sig från beräknat optimala givor enligt dagens officiella rekomendationer genom uppföljning av fältförsök och av gårdsdata från Lantmännens databas över Svenskt Sigill-gårdar

Stenberg, Maria; Bjurling, Erika; Gruvaeus, Ingemar; Gustafsson, Kjell

Keywords

kväve

Published in

Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2005, number: 1
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Bjurling, Erika
Lantmännen
Gruvaeus, Ingemar
Gustafsson, Kjell
Lantmännen

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18256