Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Gödslingsrekommendationer och optimala kvävegivor för lönsamhet och kväveeffektivitet i praktisk spannmålsodling: en förstudie av hur mycket gödselgivorna i praktiken skiljer sig från beräknat optimala givor enligt dagens officiella rekomendationer genom uppföljning av fältförsök och av gårdsdata från Lantmännens databas över Svenskt Sigill-gårdar

Stenberg, Maria; Bjurling, Erika; Gruvaeus, Ingemar; Gustafsson, Kjell

Keywords

kväve

Published in

Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2005, number: 1
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Stenberg, Maria

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18256