Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2005

Fönsteralger och fönstermossor i Sveriges fjälltrakter

Hallingbäck, Tomas; Pettersson, B

Published in

Fauna och flora
2005, Volume: 100, number: 1, pages: 42--44