Skip to main content
Report, 2008

Efterverkan av olika förfrukter: inverkan på stråsädesgrödors avkastning och kvävetillgång - en litteraturgenomgång

Lindén, Börje

Keywords

kväve; efterverkan

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 14
ISBN: 978-91-85911-26-4
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18286