Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Efterverkan av olika förfrukter: inverkan på stråsädesgrödors avkastning och kvävetillgång - en litteraturgenomgång

Lindén, Börje

Keywords

kväve; efterverkan

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 14
ISBN: 978-91-85911-26-4
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Linden, Börje

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18286