Skip to main content
Report, 2007

Teknik för maximerat kväveutnyttjande och minimerad kväveutlakning i potatisodling

Lindgren, Johanna; Stenberg, Maria; Lindén, Börje

Keywords

kväve; potatis

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, number: 8
ISBN: 978-91-576-7213-1
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Lindgren, Johanna

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18297