Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Teknik för maximerat kväveutnyttjande och minimerad kväveutlakning i potatisodling

Lindgren, Johanna; Stenberg, Maria; Lindén, Börje

Keywords

kväve; potatis

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, number: 8ISBN: 978-91-576-7213-1
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Stenberg, Maria

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Linden, Börje

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/18297