Skip to main content
Report, 2007

Indelning av fält i mineraliseringszoner för varierad kvävegödsling

Wetterlind, Johanna; Jonsson, Anders; Stenberg, Bo

Keywords

kväve; mineraliseringszoner

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, number: 10
ISBN: 978-91-576-7202-5
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18298