Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

2007Open access

Precisionsodling 2006: verksamhet vid Avdelningen för precisionsodling

Lundström, Christina
Lundström, Christina (ed.)

Keywords

årsberättelse

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, number: 12ISBN: 978-91-576-7227-8
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18299