Skip to main content
Report, 2003

Utlakningsförsök med höstveteväxtföljd på lerjord i Västergötland, 2001-2003

Linden Börje, Aronsson Helena, Torstensson Gunnar

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2003, number: 73
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära

Authors' information

Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/183