Skip to main content
Report, 2005

Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord

Stenberg, Maria; Myrbeck, Åsa; Lindén, Börje; Rydberg, Tomas

Keywords

Lanna; miljöeffekter

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2005, number: 3
ISBN: 91-576-6868-X
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Myrbeck, Åsa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18340