Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005Open access

Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord

Stenberg, Maria; Myrbeck, Åsa; Lindén, Börje; Rydberg, Tomas

Keywords

Lanna; miljöeffekter

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2005, number: 3ISBN: 91-576-6868-X
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Stenberg, Maria

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Myrbeck, Åsa

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Linden, Börje

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Rydberg, Tomas

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/18340