Skip to main content
Report, 2006

Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete: inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning

Lindén, Börje; Engström, Lena

Keywords

Förfruktseffekter

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 4
ISBN: 91-576-6892-2
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18341