Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002Open access

Inomfältsvariationer i avkastning och grovfoderkvalitet på ett vallskifte 1999-2001

Nyberg, Anna; Lindén, Börje

Keywords

vall; precisionsodling

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
2002, number: 9ISBN: 91-576-6288-6
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Nyberg, Anna

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Linden, Börje

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/18348