Skip to main content
Report, 2002

Inomfältsvariationer i avkastning och grovfoderkvalitet på ett vallskifte 1999-2001

Nyberg, Anna; Lindén, Börje

Keywords

vall; precisionsodling

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
2002, number: 9
ISBN: 91-576-6288-6
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nyberg, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18348