Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2006

Löfgren, Stefan
Löfgren, Stefan (ed.)

Keywords

Avrinningsområde; Effekter på biota; Ekosystemstudier; Försurning; Integrerad monitoring; Kemiska ämnesbudgetar; Markprocesser; Vattenbalans; Vegetation

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:13
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU