Skip to main content
Report, 2008

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2006

Löfgren, Stefan

Keywords

Avrinningsområde; Effekter på biota; Ekosystemstudier; Försurning; Integrerad monitoring; Kemiska ämnesbudgetar; Markprocesser; Vattenbalans; Vegetation

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:13
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Acidification
Non-toxic environment
Climate
Eutrophication
Lakes and watercourses
Forest

UKÄ Subject classification

Forest Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18350