Skip to main content
Report, 2000

Samkompostering av rötslam, halm och djupströgödsel för framställning av ett lätthanterligt gödsel- och jordförbättringsmedel: pilotstudie på Kungsgården, Gudhem, Västergötland 1999-2000

Lindén, Börje

Keywords

kompostering; rötslam

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2000, number: 5
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lindén, Börje

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18386