Skip to main content
Report, 2002

Precisionsodling av vall: samband mellan ljus reflekterat av växande vall och ts-avkastning, foderkvaliteter samt botanisk sammansättning

Nyberg, Anna

Keywords

vall; n-sensor

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2002, number: 8
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Nyberg, Anna

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18387