Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2008

Samarbete nödvändigt för Östersjöns miljö

Wallin, Mats; Lund, Staffan; Ahlgren, Ulla
Ahlgren, Ulla (ed.)

Keywords

övergödning; Fyrismodellen

Published in

Miljötrender från SLU
2008, Volume: 1, pages: 8-9
Publisher: SLU Miljödata