Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Mer och mer kvicksilver i fisk

Lundin, Lars; Johansson, Kjell; Ahlgren, Ulla

Keywords

IM; kvicksilver; fisk

Published in

Miljötrender från SLU
2008, Volume: 1, pages: 11-11
Publisher: SLU Miljödata