Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

EU vill samordna skogsövervakningen

Ståhl, Göran; Ahlgren, Ulla

Keywords

skogsövervakning

Published in

Miljötrender från SLU
2008, Volume: 1, pages: 13-13
Publisher: SLU Miljödata