Skip to main content
Report, 2004

Partikelformens betydelse för förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider (NOX) vid användning av biobränslepulver

Arshadi, Mehrdad; Nilsson, Calle; Paulrud, Susanne

Published in


Publisher: STEM

Authors' information

Paulrud, Susanne
Nilsson, Calle

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18421