Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Partikelformens betydelse för förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider (NOX) vid användning av biobränslepulver

Arshadi, Mehrdad; Nilsson, Calle; Paulrud, Susanne
Arshadi, Mehrdad (ed.)

Published in


Publisher: STEM