Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2001

Bränsleegenskaper hos spannmålskärna. Betydelsen av jordart, sädesslag och sort

Arshadi Mehrdad, Hadders Gunnar, Nilsson Calle, Burvall Jan
Arshadi, Mehrdad (ed.)

Published in

JTI-rapport. Lantbruk & industri
2001,
Publisher: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik