Skip to main content
Report, 2008

Miljöövervakning i Mälaren 2007

Wallin Mats, Sonesten Lars

Abstract

Institutionen för vatten & miljö (fd miljöanalys) har på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund varit utförare av miljöövervakningsprogrammet för Mälaren under 2007. Denna rapport redovisar en sammanfattning av resultaten från dessa undersökningar med fokus på fosfor, kväve och växtplankton.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:14
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniveristet

Authors' information

Wallin, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18495