Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Miljöövervakning i Mälaren 2007

Wallin Mats, Sonesten Lars

Abstract

Institutionen för vatten & miljö (fd miljöanalys) har på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund varit utförare av miljöövervakningsprogrammet för Mälaren under 2007. Denna rapport redovisar en sammanfattning av resultaten från dessa undersökningar med fokus på fosfor, kväve och växtplankton.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008:14
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniveristet

   SLU Authors

  • Wallin, Mats

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Sonesten, Lars

    • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

   Associated SLU-program

   Lakes and watercourses
   Eutrophication
   Biodiversity

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Fish and Aquacultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/18495