Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Djuren är väl också människor - en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld


Algers, Bo (ed.); Gunnarsson, Stefan (ed.); Nordenfelt, Lennart (ed.)

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 20
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet