Skip to main content
Report, 2008

Djuren är väl också människor - en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld

Algers Bo, Gunnarsson Stefan, Nordenfelt Lennart

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 20
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18503