Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2003

Kvantifiering av mineralvittringens bidrag till grödornas kaliumförsörjning på olika typer av jordbruksmark. Poster och sammanfattning till konferensen Ekologiskt lantbruk, vägar, val, visioner, Ultuna 18-19 september 2003

Andrist Ylva, Simonsson Magnus, Andersson Stefan, Mattsson Lennart, Öborn Ingrid

Published in


Publisher: SLU

Conference

Ekologiskt lantbruk, vägar, val, visioner, Ultuna 18-19 september 2003

   SLU Authors

  • Andersson, Stefan

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Öborn, Ingrid

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Simonsson, Magnus

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Mattsson, Lennart

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/1853