Skip to main content
Report, 2003

Växtnäring, produktion och miljö. SLU, Inst för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära, Rapport 205

Mattsson, Lennart

Published in

Avd. för växtnäringslära, Rapport 205
2003, number: 205
Publisher: SLU

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1855