Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Risk- och nyttovärdering av raps som genmodifierats för insektsresistens

Ekbom, Barbara; Lehrman, Anna; Åhman, Inger

Published in

Fakta. Jordbruk
2008, number: 2008:1