Skip to main content
Conference paper, 2003

Betesstrategier på naturbetesmarker - tillväxt och betesbeteende hos växande nötkreatur

Spörndly, Eva

Published in


Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Conference


Ekologiskt lantbruk Vägar Val Visioner

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/186