Skip to main content
Book chapter, 2008

Att odla miljövänlig energi

Prade, Thomas

Abstract

I diskussionen om hur framtidens världsklimat utvecklas är en av de stora frågorna idag den om hur man kan ersätta fossila bränslen. Energi från förnybara källor kan tänkas komma från olika håll

Keywords

klimat; förnyelsebar energi; kretsloppstänkande; resurseffektivitet; energigrödor; biogas

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

Sustainable Development Goals

SDG9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
SDG7 Affordable and clean energy
SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18639