Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2008

Att odla miljövänlig energi

Prade, Thomas

Abstract

I diskussionen om hur framtidens världsklimat utvecklas är en av de stora frågorna idag den om hur man kan ersätta fossila bränslen. Energi från förnybara källor kan tänkas komma från olika håll

Keywords

klimat; förnyelsebar energi; kretsloppstänkande; resurseffektivitet; energigrödor; biogas

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp

  Sustainable Development Goals

  SDG9 Industry, innovation and infrastructure
  SDG7 Affordable and clean energy
  SDG12 Responsible consumption and production

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Renewable Bioenergy Research

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18639