Skip to main content
Other publication, 2008

En titt i underlandet

Manduric, Sanja

Abstract

Under evolutionens gång har levande organismer reagerat på ändrade förhållanden genom att sakta anpassa sig till den nya situationen eller genom att förflytta sig och erövra nya områden

Keywords

nematoder; rundmaskar; Meloidogyne spp

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Manduric, Sanja
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18642