Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008Open access

En titt i underlandet

Manduric, Sanja

Abstract

Under evolutionens gång har levande organismer reagerat på ändrade förhållanden genom att sakta anpassa sig till den nya situationen eller genom att förflytta sig och erövra nya områden

Keywords

nematoder; rundmaskar; Meloidogyne spp

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Renewable Bioenergy Research

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/18642