Skip to main content
Other publication, 2008

Granbarkborren - klimatförändringens vinnare

Schlyter, Fredrik

Abstract

Blir granskogen en hotad koldioxidsänka? Samverkan av biologiska effekter från klimatet gynnar utbrott av åttatandade granbarkborren Den viktigaste växten i den svenska exportekonomin är granen och det allvarligaste skadedjuret ur klimatsynpunkt är den åttatandade granbarkborren

Keywords

barkborrar; granskog; klimatförändringar

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18643