Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Granbarkborren - klimatförändringens vinnare

Schlyter, Fredrik

Abstract

Blir granskogen en hotad koldioxidsänka? Samverkan av biologiska effekter från klimatet gynnar utbrott av åttatandade granbarkborren Den viktigaste växten i den svenska exportekonomin är granen och det allvarligaste skadedjuret ur klimatsynpunkt är den åttatandade granbarkborren

Keywords

barkborrar; granskog; klimatförändringar

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

    UKÄ Subject classification

    Renewable Bioenergy Research
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/18643