Skip to main content
Other publication, 2008

Gröna tak - klimatanpassning för täta städer

Emilsson, Tobias

Abstract

Ett förändrat klimat är ett faktum men med gröna ytor i urbana miljöer kan man motverka en del av de negativa konsekvenserna. Problemet för städernas gröna miljöer är att konkurrensen om marken är väldigt hög och att det finns många intressen som strider om samma mark

Keywords

gröna ytor; städer; stadstemperatur; stadsvegetation; urbant klimat

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Social Sciences
Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18644