Skip to main content
Other publication, 2008

Insektsinvasion i klimatförändringens spår

Bengtsson, Marie; Witzgall, Peter; Hillbur, Ylva

Abstract

Under evolutionens gång har insekter erövrat större delen av jordklotet. De finns i nästan alla klimatzoner och biotoper och kan förhållandevis snabbt anpassa sig till ändrade klimatförhållanden

Keywords

insekter; klimat; ekosystem

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18646