Skip to main content
Other publication, 2008

Klimat, väderlek och växtskydd

Wiik, Lars;

Abstract

Växtpatogena svampar orsakar stora skördeförluster årligen på våra grödor, både kvantitativa och kvalitativa. Normalt är konsumenten förskonad från dåliga kvalitéer i butiken eftersom omfattande åtgärder sätts in både före, under och efter odlingen

Keywords

växtskadegörare; miljö; potatisbladmögel; växtpatogena svampar

Published in


Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Wiik, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18647