Skip to main content
Other publication, 2008

Klimatförändring och skogsväxters kemiska försvar mot skadegörare

Witzell, Johanna

Abstract

Förändringar i klimatet som sker naturligt eller på grund av mänskliga aktiviteter kan starkt påverka växters motståndskraft mot skadegörare som insekter och patogena svampar

Keywords

växter; skadegörare; klimatförändringar

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Witzell, Johanna
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Forest Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18648