Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008Open access

Klimatförändringar ger ökad tillväxt i svenska skogar

Bergh, Johan

Abstract

Ett förändrat klimat innebär att produktionsförutsättningarna ändras för våra trädslag. I vårt kärva vinterklimat skulle en ökad temperatur och koldioxidhalt sannolikt öka produktionen för de flesta trädslag i Sverige. Detta förutsatt att nederbörden inte minskar drastiskt

Keywords

klimatförändringar; skogsproduktion; BIOMASS

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

  UKÄ Subject classification

  Renewable Bioenergy Research
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18649