Skip to main content
Other publication, 2008

Klimatförändringar ger ökad tillväxt i svenska skogar

Bergh, Johan

Abstract

Ett förändrat klimat innebär att produktionsförutsättningarna ändras för våra trädslag. I vårt kärva vinterklimat skulle en ökad temperatur och koldioxidhalt sannolikt öka produktionen för de flesta trädslag i Sverige. Detta förutsatt att nederbörden inte minskar drastiskt

Keywords

klimatförändringar; skogsproduktion; BIOMASS

Published in


Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Bergh, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18649