Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008Open access

Klimatmedveten landskapsarkitektur

Lindholm, Gunilla

Abstract

Klimatet håller på att förändras, vilket kommer att påverka vårt samhälle, våra näringar och vårt kunskapsbehov. SLU:s utbildningar måste få delvis nya inriktningar för att hålla sig à jour med utvecklingen - en klimatförändring accentuerar i hög grad behovet av just den forskning och den utveckling som pågår vid SLU

Keywords

klimatförändringar; landskapsplanering; landskapskonsekvenser; utbildningar; landskapsarkitekter

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU