Skip to main content
Other publication, 2008

Klimatmedveten landskapsarkitektur

Lindholm, Gunilla

Abstract

Klimatet håller på att förändras, vilket kommer att påverka vårt samhälle, våra näringar och vårt kunskapsbehov. SLU:s utbildningar måste få delvis nya inriktningar för att hålla sig à jour med utvecklingen - en klimatförändring accentuerar i hög grad behovet av just den forskning och den utveckling som pågår vid SLU

Keywords

klimatförändringar; landskapsplanering; landskapskonsekvenser; utbildningar; landskapsarkitekter

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18650