Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008Open access

Nytt klimat - nya skadeinsekter

Kärnestam, Elisabeth; Rämert, Birgitta

Abstract

Växtskydd är mycket dynamiskt och påverkas hela tiden av en mängd olika förhållanden. Angrepp av växtskadegörare kan, förutom skiftande klimat, påverkas av t.ex. förändrad odlingsteknik eller nya grödor/sorter

Keywords

växtskadegörare; klimatförändringar; kastanjemal; Cameraria ohridella

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU