Skip to main content
Other publication, 2008

Nytt klimat - nya skadeinsekter

Kärnestam, Elisabeth; Rämert, Birgitta

Abstract

Växtskydd är mycket dynamiskt och påverkas hela tiden av en mängd olika förhållanden. Angrepp av växtskadegörare kan, förutom skiftande klimat, påverkas av t.ex. förändrad odlingsteknik eller nya grödor/sorter

Keywords

växtskadegörare; klimatförändringar; kastanjemal; Cameraria ohridella

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Kärnestam, Elisabeth
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18652