Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Risk för vindfällning i skogsbruket

Blennow, Kristina

Abstract

Stormen Gudrun som drog fram över södra Sverige natten mellan 8 och 9 januari 2005 skadade under loppet av några timmar nästan en hel svensk årsavverkning skog. Så omfattande skador på skogen har aldrig tidigare orsakats modernt svenskt skogsbruk av en enda storm

Keywords

vindskador; skogsbruk; vindkänslighet

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Renewable Bioenergy Research

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18654