Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Salixförädling för ökad koldioxidbindning

Åhman, Inger

Abstract

Salix är en åkergröda som ger oss bioenergi i form av flis. Sverige har varit pionjär på att utveckla salix som bioenergigröda

Keywords

Salix; biomassaproduktion; tålighet; förädling; koldioxidbindning

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science
  Renewable Bioenergy Research

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18655