Skip to main content
Other publication, 2008

Salixförädling för ökad koldioxidbindning

Åhman, Inger

Abstract

Salix är en åkergröda som ger oss bioenergi i form av flis. Sverige har varit pionjär på att utveckla salix som bioenergigröda

Keywords

Salix; biomassaproduktion; tålighet; förädling; koldioxidbindning

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18655