Skip to main content
Other publication, 2008

Svensk vinodling i norr?

Lindqvist, Hans; Asp, Håkan

Abstract

Hur kommer den allt varmare morgondagen att påverka vår zonkarta? I ett globalt perspektiv är det idag varmare än det har varit på 3 000 år

Keywords

klimatzoner; klimatförändringar; temperaturökning; medeltemperatur

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Lindqvist, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18656