Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008Open access

Svensk vinodling i norr?

Lindqvist, Hans; Asp, Håkan

Abstract

Hur kommer den allt varmare morgondagen att påverka vår zonkarta? I ett globalt perspektiv är det idag varmare än det har varit på 3 000 år

Keywords

klimatzoner; klimatförändringar; temperaturökning; medeltemperatur

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

   SLU Authors

  • Lindqvist, Hans

   • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Asp, Håkan

    • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Renewable Bioenergy Research
   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/18656