Skip to main content
Other publication, 2008

Utsläpp av växthusgaser från svenska djurstallar

Jeppson, Knut-Håkan; Gustafsson, Gösta; Swensson, Christian

Abstract

Den globala temperaturen vid markytan har ökat med 0.74 grader Celsius de senaste 100 åren. Med mycket stor sannolikhet är ökningen orsakad av människans utsläpp av växthusgaser. Om utvecklingen fortsätter utan åtgärder kan den globala temperaturen vid markytan öka med 4 grader Celsius de kommande 100 åren

Keywords

växthusgaser; lustgas; metan; utsläpp; djurstallar

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Gustafsson, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Jeppson, Knut-Håkan

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18657