Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008Open access

Utsläpp av växthusgaser från svenska djurstallar

Jeppson, Knut-Håkan; Gustafsson, Gösta; Swensson, Christian

Abstract

Den globala temperaturen vid markytan har ökat med 0.74 grader Celsius de senaste 100 åren. Med mycket stor sannolikhet är ökningen orsakad av människans utsläpp av växthusgaser. Om utvecklingen fortsätter utan åtgärder kan den globala temperaturen vid markytan öka med 4 grader Celsius de kommande 100 åren

Keywords

växthusgaser; lustgas; metan; utsläpp; djurstallar

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

   SLU Authors

  • Gustafsson, Gösta

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • Swensson, Christian

    • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Renewable Bioenergy Research
   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/18657