Skip to main content
Report, 2008

Markstrukturtest i fält

Berglund, Kerstin; Gustafson Bjuréus, Anna

Abstract

Markstrukturtest i fält är ett antal enkla fälttester som sammantaget ger en beskrivning av markens strukturtillstånd. Testerna är ett redskap för dig som vill lära känna dina odlingsjordar bättre. Du kan lätt utföra testen på egen hand och de kräver ingen specialutrustning. Det kan dock vara trevligt och lärorikt att göra fälttesterna tillsammans med andra lantbrukare och/eller rådgivare eller i samband med en fältvandring. Genom att regelbundet utföra testerna håller du markstrukturen under uppsikt och märker effekterna av dina odlingsåtgärder. Utifrån detta kan du även utveckla en långsiktig strategi för att förbättra markstrukturen på dina åkrar. Testet finns i två versioner: "Hur mår Din jord?" och "Markstrukturtest i fält". "Hur mår Din jord?" är ett enklare test som endast kräver en kniv och en spade. Protokollet är självinstruerande. Delar av testet kräver att brukaren av skiftet är närvarande och kan svara på frågorna. "Markstrukturtest i fält" är ett mer omfattande test där fler mätningar görs i fält. Testet kräver inte att brukaren är med och gör testet, även om det är en klar fördel

Keywords

markstruktur; fälttest; markstrukturtest; markprofil; jordart; mark; jord

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
2008, number: 8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Gustafson Bjuréus, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Soil Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18733