Skip to main content
Book chapter, 2008

Hur mycket är lagom? Om betesregimer och betestidpunkt

Olsson, Roger; Wissman, Jörgen; Sjödin, N Erik; Lenoir, Lisette; Hessle, Anna
Olsson, Roger (ed.)

Published in

Book title: Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker - en värdefull resurs
ISBN: 978-91-89232-29-7
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet

  SLU Authors

     • Wissman, Jörgen

      • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Forest Science
     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
     Animal and Dairy Science
     Veterinary Science
     Food Science
     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/18738