Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2008

Hur mycket är lagom? Om betesregimer och betestidpunkt

Olsson, Roger; Wissman, Jörgen; Sjödin, N Erik; Lenoir, Lisette; Hessle, Anna
Olsson, Roger (ed.)

Published in

Title: Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker - en värdefull resurs
ISBN: 978-91-89232-29-7
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet